Digitaal leren

Ons onderwijsaanbod zorgt ervoor dat onze leerlingen maximaal worden ontwikkeld passend bij hun mogelijkheden. Leerlingen maken zich kennis, vaardigheden en competenties eigen die nodig zijn om te participeren in de samenleving en te functioneren in het beroepsleven’.

Snappet is een adaptief onderwijsplatform waarbij elk kind wordt uitgedaagd om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals ze dat ook in een werkboek of schrift doen. Op onze scholen hebben alle leerlingen van groep 4 t/m 8 een eigen chromebook. Door het werken met Snappet krijgt de leerkracht via data-analyse een goed inzicht in de behoefte, de voortgang en de groei van de individuele leerling, de groep en de school. Snappet wordt ingezet bij rekenen, taal, spelling, automatiseren, woordenschat en studievaardigheden. Daarnaast wordt het chromebook ook gebruikt voor het zoeken naar informatie bij bijvoorbeeld de wereldoriënterende vakken. Er is sprake van een (kindgerichte) doorgaande lijn in het werken met Snappet. De richtlijnen voor het werken met Snappet staan beschreven in een beleidsplan dat elk kwartaal geëvalueerd en waar nodig aangepast wordt.

Tot slot:

Wij zijn er ons van bewust dat we in deze tijd veel digitaal werken. Daarom zorgen wij ervoor dat de instructies vooral interactief zijn en dat er ook aandacht wordt besteed aan het schrijven.