Rooms Katholieke identiteit

‘Binnen onze stichting verzorgen wij onderwijs vanuit een katholieke identiteit, waarbij we met verwondering en bewondering de wereld en de ander om ons heen ontdekken.’

Er wordt op de scholen gebruik gemaakt van verschillende methodes waarbij de belevingswereld van kinderen en het geloof bij elkaar worden gebracht. Daarnaast besteden we op een objectieve manier aandacht aan andere godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Gebeurtenissen uit het dagelijks leven van het kind kunnen aanleiding zijn tot gesprekken, gebed, bezinning en respect.  Ieder kind ontwikkelt zo een eigen kijk op het leven en maakt zelf keuzes wat zinvol, mooi, waar en echt is. Aan de kerkelijke feesten wordt op onze scholen op verschillende manieren aandacht geschonken. De kerstviering, de vastenactie en het paasontbijt zijn hier voorbeelden van. 

Beide scholen werken samen met de Thomasparochie. In groep 4 is er de mogelijkheid tot deelname aan de Eerste Communie. De parochie en ouders werken samen aan de voorbereiding hiervan. 
Ouders die hun kind willen laten meedoen met de Eerste Communie, melden dat via de school aan de parochie. De kinderen brengen ook een bezoek aan de katholieke kerk. Dit kan zijn bij de jaarlijkse afsluiting van het schooljaar of middels een bezoek op hun eigen niveau aan de Thomasparochie of een andere katholieke kerk. Bij deze bezoeken is er o.a. aandacht voor symboliek. Dit bezoek wordt ondersteund door leden van de parochie. Ook kerken van andere gezindten worden door de (bovenbouw) kinderen bezocht. 
Het adres van de Thomaskerk is: Huizermaatweg 61, 1273 NL Huizen.

Op onze scholen is iedereen welkom die de katholieke identiteit van onze stichting respecteert. In de praktijk betekent dit ook dat de leerlingen bij alle activiteiten en festiviteiten op onze scholen aanwezig zijn.