AVG en Privacy

AVG en privacybeleid bij Stichting RK Onderwijs Huizen

We vinden het als school belangrijk dat de privacy van zowel leerlingen, ouders als medewerkers in voldoende mate beschermd is. We voeren dan ook een actief privacybeleid.

Voor vragen, opmerkingen of meldingen van schending van privacy kunt u contact opnemen met Joop van Baalen. Hij is binnen Stichting RK Onderwijs Huizen de Security Officer.

Daarnaast wordt het beleid gemonitord door onze externe Functionaris Gegevensbescherming mevrouw Groen. Zij is verbonden aan de CED-Groep.

Contactgegevens CED-Groep

Dwerggras 30
3068 PC Rotterdam
010 40 71 761

Functionaris Gegevensbescherming

Mw. A. Groen
010 40 71 993
a.groen@cedgroep.nl

Onze AVG en privacybeleid documenten:

IBP beleid Stichting RK Onderwijs Huizen
Privacyregelement Stichting RK Onderwijs Huizen
Privacyverklaring Stichting RK Onderwijs Huizen
Regeling, taken en verantwoordelijkheden Functionaris Gegevensbescherming (FG)