Dit zijn wij

Stichting RK Onderwijs Huizen biedt basisonderwijs aan ongeveer 1000 leerlingen in Huizen. We hebben twee scholen, De Springplank en de Tweemaster, gevestigd op drie locaties in Huizen. De Springplank ligt in de wijk ‘het vierde kwadrant’ en heeft ongeveer 550 leerlingen. De Tweemaster is gevestigd in de wijk rond het Holleblok (Tweemaster Holleblok, 200 leerlingen) en in de wijk Stad en Lande (Tweemaster Koers, 250 leerlingen).

De stichting werkt volgens een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en werkt onbezoldigd. Het is een mix van direct betrokkenen (ouders) en leden zonder directe band met één van de scholen. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de richting en koers van de stichting, ontwikkelt het algemene beleid van de stichting, stelt de kaders vast voor de scholen en behartigt de algemene belangen van de stichting. De bestuurder wordt hierbij ondersteund door vier parttime stafmedewerkers.

Bij de stichting werken ongeveer 100 medewerkers als leerkracht of onderwijs ondersteunend personeel. De directie van de basisschool heeft de integrale leiding van de school, waaronder de eindverantwoordelijkheid voor het operationele management, de ontwikkeling van het onderwijsbeleid en de onderwijsprogrammering.

De directeur-bestuurder en de directeuren vormen samen het managementteam. De stafleden ondersteunen en adviseren de bestuurder én de directeuren.

De stichting kenmerkt zich door:

- betrokken en gedreven schoolteams met een warme sfeer;

- actieve en meedenkende ouders;

- degelijke en moderne faciliteiten (gebouw, ICT, leermiddelen);

- ruimte voor eigen beleid van de locaties om zich binnen de vastgestelde visie en bestuurlijke beleidskaders te profileren;

- een lerende organisatie met veel mogelijkheden tot ontwikkeling en scholing;

- ondersteuning en intercollegiaal overleg binnen en tussen de teams en tussen de directeuren van de scholen;

- een ondersteunend bestuur gericht op kansen en ontwikkeling.