Missie en Visie

Hier staan wij voor

Onze missie:

Op de scholen van Stichting RK Onderwijs Huizen heeft iedereen zin om te leren. We willen onszelf en de ander steeds verbeteren en zien de waarde van ontwikkeling. We zorgen voor verbinding en hebben plezier. We bieden goed en passend onderwijs binnen een veilige leer- en werkomgeving. Iedereen wordt gezien, gewaardeerd en geaccepteerd. We werken vanuit ruimte en vertrouwen. Naast kennisoverdracht hechten we veel waarde aan de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen.

We werken vanuit rooms-katholieke waarden en besteden aandacht aan verhalen en vieringen uit de christelijke traditie. We zoeken naar overeenkomsten tussen verschillende religies en culturen en willen de verschillen begrijpen.

Onze visie en ons motto:

SRKOH geeft kinderen waarden en veerkracht mee die van belang zijn in onze voortdurend veranderende samenleving. We ontdekken vanuit verbinding wat samen leven inhoudt. We zien de bijdrage die wij kunnen leveren doordat we onze eigen en elkaars talenten herkennen. We geven de ruimte en het vertrouwen om onze talenten te ontwikkelen. We bieden gelijke kansen. We willen het samen doen, dus hoort iedereen er bij. Dat alles vraagt om versterking van het vakmanschap van de leerkracht. Maar zo ontstaat een samenleving waarin wij geloven: verbonden, veerkrachtig, duurzaam en vol vertrouwen.

We zetten hierbij onze kernwaarden centraal en werken vanuit het motto:

Samen van waarde(n)

Onze kernwaarden

Stichting RK Onderwijs Huizen heeft drie kernwaarden die voor ons als kompas fungeren. Bij ons dagelijkse werk houden wij deze waarden in ons achterhoofd zodat we steeds met elkaar kunnen bekijken of we nog op koers liggen.

Deze kernwaarden binden ons en maken ons herkenbaar.

Verbinding

Medewerkers, leerlingen en ouders komen met plezier naar onze scholen. Als kleine organisatie werken we met korte lijnen. We geven elkaar ruimte en vertrouwen, zodat we in verbinding komen en blijven. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en kijken naar wat iemand nodig heeft en zoeken, daar waar nodig, samen naar passende mogelijkheden.

Vertrouwen

Ruimte en vertrouwen zijn de basis van ons handelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen èn onze medewerkers zich ontwikkelen en vertrouwen hebben in hun eigen en elkaars handelen en kunnen. Wij bieden onze leerlingen kansen om te onderzoeken en te ondervinden. Wij focussen op het ontwikkelen van talenten in een omgeving waar ruimte is om te leren van fouten. Leerlingen mogen erop vertrouwen dat wij er zijn om hen te begeleiden, te coachen en te ondersteunen.

Veerkracht

De wereld is continu in verandering. Vanuit onze identiteit leren wij leerlingen om met een open houding de wereld tegemoet te treden. Het is aan ons om de leerlingen onderwijs aan te bieden waarbij ze ten eerste hun kennis vergroten en hun vaardigheden verder ontwikkelen. Daarnaast draagt onderwijs dat gericht is op de toekomst bij aan de nieuwsgierige onderzoekende houding van leerlingen, leert het ze samen te werken, te creëren, relevante vragen te stellen en strategieën te ontwikkelen om deze vragen te beantwoorden.