Organisatie

Het bestuurskantoor

Het bestuurskantoor van SRKOH staat onder leiding van de bestuurder. Hij treedt op als werkgever voor alle medewerkers. Hij zet samen met de schoolleiding en Raad van Toezicht de onderwijskundige en beheersmatige kaders uit en bewaakt deze. De bestuurder wordt ondersteund door een bestuursondersteuner. Daarnaast is er een staf die ondersteunende werkzaamheden verzorgt voor de bestuurder en de directeuren van de scholen. De staf bestaat uit stafmedewerkers voor de aandachtsgebieden financiën (de financiële administratie en de loonadministratie zijn extern belegd bij as-WORKS uit Apeldoorn), onderwijs en kwaliteit, personeel en beheer, huisvesting en facilitair. Een administratief medewerkster verzorgt de personeelsadministratie en de leerlingenadministratie op bestuurs- en schoolniveau. Tenslotte is er nog een driekoppig ICT team binnen de stichting werkzaam voor in totaal 0,5 FTE.

De leiding van de scholen

Onze stichting heeft 2 scholen, De Tweemaster en De Springplank. Iedere school wordt integraal geleid door twee duo-directeuren. De directeuren zijn gezamenlijk inhoudelijk, operationeel en beleidsmatig verantwoordelijk voor hun eigen school. Allen sturen ongeveer 20 medewerkers aan en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 250 leerlingen. Op De Springplank is tussen de directeuren een verdeling van verantwoordelijkheid gemaakt tussen onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Op De Tweemaster is de verantwoordelijkheid verdeeld over de beide locaties, locatie Holleblok, locatie Koers. Iedere directeur is verantwoordelijk voor zijn eigen locatie (groep 1 t/m 8) en gezamenlijk voor de hele school. Op beide scholen is een zorgteam aanwezig bestaande uit IB-ers en gespecialiseerde leerkrachten (bijv. lezen, plus, RT). Verder zijn er per school 4 bouwcoördinatoren die steeds 2 jaargroepen aansturen.
Alle directeuren hebben de opleiding tot schoolleider gevolgd of zijn daar nog mee bezig en staan ( mits afgerond) geregistreerd in het schoolleidersregister. De directeuren participeren in het bovenschoolse management team.

Onze medewerkers

Onze medewerkers –zowel onderwijsgevend als niet-onderwijsgevend- zijn betrokken en ambitieus. Het streven naar kwaliteitsverbetering is vanzelfsprekend. In het kader van eigenaarschap worden de medewerkers uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de school en de eigen ontwikkeling. Samen werken en leren staan hierbij centraal. Na een periode waarbij nauwelijks sprake was van verloop zien we het laatste jaar dat door de krapte op de arbeidsmarkt het verloop groter wordt. Het te verwachten lerarentekort vraagt van SRKOH om met de medewerkers na te denken over mogelijk andere organisatievormen van ons onderwijs.